Sayfa açılıyor (loading)...

 

Tarihçe

Derneğimiz 1959 yılında o zamanki adı ile Yüksek Denizcilik Okulu mezunu olan; Kaptan Zekai Içsel/Kalpakoğlu, Kaptan Süreyya Gürsu, Kaptan İzzettin Gezer, Kaptan Hüseyin Seyhun, Kaptan Enver Tangör, Kaptan Cevdet Dimağoğlu, Kaptan Müfit Tanca, Kaptan Fazıl İslam, Kaptan Orhan Orsa, Kaptan Kemal Gürdal ve Kaptan Şerif Karapınar önderliğindeki 11 kurucu üye ile İstanbul Galata da bulunan Ada Han’da hayat bulmuş bir denizci sivil toplum kuruluşudur.

Derneğimiz, ülkemiz gemilerini dünya denizlerinde şanlı bayrağımızı dalgalandırarak dolaştıran, Güverte Bölümü mezunlarını aynı çatı altında toplanması ve iletişim kurabilmeleri için kurulmuş bir meslek kuruluşudur.

Amacı; kısaca, üyelerinin birbirleriyle dayanışmasını, yardımlaşmasını, teknik ve sosyal yönden gelişmelerini sağlamak, daha iyi şartlara kavuşarak ülkemiz denizciliğinin gelişmesine ve kalkınmasına katkıda bulunmak, mesleklerini ilgilendiren her konuda ulusal ve uluslararası çalışmalara katılmak ve katkıda bulunmaktır. Kaptan meslektaşlarımız, gerektiğinde ve talep halinde denizcilikle ilgili tüm konularda idari ve kazai mercilerde bilirkişilik, eksperlik, hakemlik ve teknik danışmanlık gibi görevleri de yerine getirmektedir.

Derneğimizin kuruluşunu gerçekleştiren ağabeylerimizden hayatta olan tek beybabamız Kaptan Şerif Karapınar (kuruluş genel sekreteri) ağabeyimiz derneğimizin kuruluş öyküsünü şöyle dile getirmiştir:

“Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği”nin kuruluş düşüncesi ve gereksinmesi fikrinin Kaptan Zeki İçsel/Kalpakoğlu’na, ait olduğunu, kişisel çabaları sonucu onun başkanlığında ve 11 kurucu üyeyle kurulduğunu, kuruluş aşamasında en büyük desteğin Şark Denizcilik Şirketi’nin sahibi Armatör Kaptan Orhan Orsa Ağabeyimizin verdiğini, kendi yazıhanesinde ve mali destek de vererek kuruluş çalışmalarımızı desteklediğini, derneğimizin kuruluşu aşamasında sekreterlik görevini ise kendisinin yüklenerek, kuruluş işlemlerini ve formalitelerini gerçekleştirdiğini, o zamanki “Deniz Nakliyat T.A.Ş.” kaptanlarının üye olmasıyla derneğimizin maddi ve manevi olarak çok güçlendiğini ve aynı handa (Ada Han, Galata/Karaköy – İstanbul) kendi merkezinde/lokalinde, çalışmalarına devam ettiğini, bu çalışmalar esnasında bireysel olarak Kaptan Burhanettin Aksungur, Kaptan İzzet Gezer ve Kaptan Refik Akdoğan ağabeyimizin büyük katkıları olduğunu, Kaptan Hilmi Abbas (Namı Diğer Prens Abbas) Ağabeyimizin ifade buyurdukları gibi “Derneğimiz, üyeleri arasındaki sevgi, saygı ve kardeşlik bağlarını güçlendirecektir” sözünün de gerçekleştirilmesinden ve devam ettirilmesinden çok mutlu olduğunu ve bunu devam ettiren biz kardeşlerinden çok memnun olduğunu ve gurur duyduğunu ifade etmiştir.

Derneğimiz 1987 yılında kendi imkanlarıyla satın aldığı Salıpazarı’ndaki kendi mülkünde faaliyetlerine devam etmiş ve diğer denizci kardeş kuruluşların yönetimlerinin ortak kararına katılarak, 2002 yılında dernek merkezini Kadıköy’deki “Gündüz Aybay Denizcilik Merkezi”ne taşımış ve halen bu adreste faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bugün 1100 üzeri üyesi bulunan derneğimiz “Gündüz Aybay Denizcilik Merkezi” Kadıköy/İstanbul adresinde faaliyetlerini sürdürmektedir.